Plokkaa on Alan Bitin yksityinen harrastus ja päänsärky


torstaina, lokakuuta 30


 

Sinustakin tulee mormonikirkon jäsen kuoltuasi!

Jos et löydä etsimääsi asiaa sivun yläosasta, vieritä sivua alaspäin kunnes löydät etsimäsi kohdan. Tai käytä selaimen omaa Muokkaa/Etsi toimintoa kirjoittamalla estimäsi sana hakukenttään. Jos et vieläkään löydä, tutki arkistoa.
Valitse sanalistasta haluamasi sanat ja siirtää ne leikepöydälle ctrl+c ja sieltä Suomi24 hakukenttään komennolla ctrl+v. Tämän sivun materiaali on tekijänoikeuslain alaista.

Sanoja: MAP-kirkko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko mormonit mormonismi gedcom gedcom-standardi sukututkimus perheyhteys kastaminen sijaistyö

On hyvin todennäköistä että Sinut �pelastetaan� mormonikirkon jäseneksi kuolemasi jälkeen ja Sinulta lupaa kysymättä. Kuolleiden sielujen kastaminen on osa mormoniteologiaa. Vainajalle ei teolla ole kovinkaan suurta merkitystä mutta sukulaisia se saattaa ahdistaa.

Mistä siis on kysymys?
Tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien yhdenmukaistuessa 1980-luvulta alkaen on myös
sukututkimuskäyttöön suunniteltujen ohjelmistojen käytettävyys parantunut. Mormonien
kehittämä GEDCOM-standardi on yhdenmukaistanut sukututkimusohjelmistojen
käyttämää tietoa ja mahdollistanut tiedonsiirron ohjelmien välillä. GEDCOM-standardiin
liittyvä yksinkertainen malli on tavalla tai toisella huomioitu useimmissa sukututkimusohjelmistoissa.
Näin useimmilla sukututkimusohjelmilla tehty tutkimustyö on siirrettävissä suoraan mormonikirkon tietokantoihin. Kirkko jopa levittää ilmaisia sukututkimusohjelmia harrastelijoiden käyttöön. Missään vaiheessa ei ohjelman lataajalle kerrota että kerätyt tiedot tulevat MAP-kirkon sakraalikäyttöön.


Perhe yhdessä ikuisesti
Mormoneille perhe ja terveet elämäntavat ovat kaikki kaikessa. Kirkko kehottaa viettämään perheiltaa joka maanantai ja kasvattamaan lapsia oikeaan uskoon. Avioliittoon sitoudutaan "ajaksi ja kaikeksi iankaikkisuudeksi". Perheyhteyteen sinetöidään myös kuolleita sukulaisia. Sukututkimus on mormoneille tärkeää. He pyrkivät tutkimaan sukuaan mahdollisimman laajasti, jotta koko suku voitaisiin sinetöidä perheeksi myös kuoleman jälkeen.
Temppeleissä tehdään sijaistyötä eläville ja kuolleille, esimerkiksi kuolleita sukulaisia voidaan kastaa kirkon yhteyteen. Temppeliin pääsevät ainoastaan "kelvolliset kirkon jäsenet", jotka noudattavat kirkon oppeja ja ovat käyneet lävitse temppelivihkimyksen.

Lue lisää

Perhekeskeisyys
"Mormonit korostavat perheen ja suvun merkitystä. Kerran viikossa vietetään kodeissa perheiltaa. Temppelissä sinetöidään kokonaisia perheitä iankaikkisuutta varten. Temppelissä käyvän velvollisuus on suorittaa sukututkimusta omista esivanhemmistaan, joiden puolesta hän sitten käy temppelissä suorittamassa sijaistoimituksia - kuoleman jälkeen kun ihmisellä ei ole ruumista, joka esim. voitaisiin kastaa. Elävän samaa sukupuolta olevan jälkeläisen velvollisuus on käydä vainajan puolesta kasteella sekä suorittamassa muut tarpeelliset rituaalit, jotta vainaja voisi halutessaan liittyä mormonikirkkoon ja pelastua, koska ainoastaan MAP-kirkko tarjoaa pelastuksen."

Matti Liljeqvist


Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Sukututkimusseura Salt Lake Cityssä, Utahin osavaltiossa, on maailman suurin ja toimeliain sukututkimusjärjestö. Vaikka seura perustettiin vuonna 1894 avustamaan ensisijaisesti kirkon jäseniä sukututkimustietojen kokoamisessa, sen tarjoamat palvelukset ovat myös muiden saatavissa. Pääkirjastossa sukututkijoiden apuna on koulutettu henkilökunta, monenlaiset kokoelmat, alkuperäisten asiakirjojen mikrofilmikopiot ja useita satoja mikrofilmien lukulaitteita sekä lisäksi tietokoneet sukututkimusohjelmineen.
Kirkon jäsenille perhe-elämä voi olla iankaikkista ja sellaisena jatkoa maanpäällisille perhesiteille. Heille temppeliavioliitot eivät ole voimassa vain siihen asti, "kunnes kuolema teidät erottaa", vaan ne kestävät ikuisesti, mikäli aviopuolisot elävät vanhurskaasti.
Lainaukset on editoitu pääasiallisesti MAP-kirkon omilta sivuilta.

MAP kirkko

Sinustakin tulee mormonikirkon jäsen
Vaikka vainajalle tai tämän sukulaisille ei olisi merkitystä kuolleiden sielujen pelastamisessa, on mormonikirkon sukututkimustiedoille toki muutakin käyttöä. Tai ainakin oli vielä 1970-luvulla, kertovat amerikkalaiset lähteet.
Aina kylmän sodan päättymiseen asti Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset olivat erittäin kiinnostuneita esimerkiksi Neuvosto-Karjalassa syntyneiden sukuhaaroista Suomessa. Logiikka oli tietysti se, että kommunistivaltiossa syntyneen lapset ja sukulaiset ovat automaattisesti kommunisteja.
Kun tällaisiin tietoihin yhdistetään lähetyssaarnaajien ihmisten kodeista tekemät �lähetysraportit�, ollaankin jo varsinaisen tiedustelutiedon äärellä. MAP-kirkko on kiivaasti kiistänyt tämänkaltaiset spekulaatiot. Tosiasia on kuitenkin, että yksi kirkon merkittävistä johtajista –Neal A. Maxwell oli aktiiviurallaan myös CIA:n palveluksessa.

Neal A. Maxwell
Neal A. Maxwell. s. 6.7.1926 Salt Lake City, Utah asetettu 23.7.1981, oli suuri vaikuttaja mormonikirkon sisällä. Hän oli myös Okinavan sankari ja amerikkalainen patriootti. Maxwell kapusi korkealle CIA:n hierarkiassa. Hän toimii mm. järjestön apulaispäällikkönä.
Maxwell oli konservatiivi, joka kohosi vaikuttavan kymmenikön joukkoon myös mormonikirkossa. Osasyy saattoi olla siinä. että hänen vaimonsa oli mormonikirkon pään �elävän profeetan� serkku.
Eräiden lähteiden mukaan Maxwell vaikutti myös siihen että ns. Ellis Islandin emigrantti-tiedot saatettiin mormonikirkon käyttöön.
Tulevaisuuden tutkijoiden ratkaistavaksi jää, oliko kysymyksessä pelkästään kirkon teologiaa palveleva asia. Vai etsittiinkö näistäkin tiedoista vihjeitä USA:n hallituksen käyttöön. Se ainakin tiedetään että USA:n hallitus tuki Ellis Island hanketta. Tutkijoita on myös pitkään kiinnostanut mormonikirkon yhteydet USA:n presidentteihin ja talouselämään. Eräiden väitteiden mukaaan koko Walt Disney imperiumi olisi mormonien hallussa.

�Seitsemän vuoden aikana yli 12.000 vapaaehtoistyöntekijää, jotka edustivat 2.700 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seurakuntaa Yhdysvalloista ja Kanadasta, käyttivät yli 3600 miestyövuotta siirtääkseen tiedot sähköiseen muotoon. Monia kannusti tieto siitä, että heillä (lainaus kirkon sivulta) itsellään oli sukulaisia, jotka saapuivat taannoin Ellis Islandin kautta.�
(lainaus kirkon sivulta)

Ellis Island suomeksi
Ellis Island
Ellis
Ellis Island Museum

MAP-kirkkolla on oma sukututkimussivusto, joka antaa tietoja kirkon sukututkimustoiminnasta ja ohjeita sekä neuvoja esittelee kirkon käyttämän sukututkimusohjelman.

Family Search

Sukututkimuksesta

Gnon Lines
Genealogy HelpList
Suomen sukututkimusseura
Linkkejä
Hyviä linkkejä

Alan Bitit

P.S Jos Sinulla on tiedossasi linkkejä tästä aiheesta, lisää ne TÄSTÄ:




Links to this post:

Luo linkki



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

  • Counter Stats
    car leasing
    car leasing Counter